نمایش یک نتیجه

کارتریج تونر لیزری مشکی سامسونگ SAMSUNG MLT-D203S درجه یک با گارانتی تعویض

ویژگی ها

کارکرد کارتریج: 3000 برگگارانتی : تعویض بدون هیچ شرطینوع کارتریچ : طرح درجه 1 با تضمین کیفیتمدل های سازگاز :SAMSUNG Xpress M 3320 M3820 M4020 M3820 D M3820 DW M3820F M3820NSL-M 3820 SL-M 3820D SL-M 3820DW SL-M 3820FN SL-M 3820F SL-M 4020 SL-M4020ND SL-M 4020D Xpress M 4020ND Xpress M 4020D Proxpress M 4020Proxpress M 4020D Proxpress M 4020ND SL-M 3320 SL-M 3820N Xpress M3820 FNProxpress M3320 M3820 M3820 M3820D M3820DW M3820F M3820FN M3820N M3870M3870FW M4070FR M4070 M3870FW M3870 M3370FD M3370 M4020NX M3320ND M3320NDM3820ND M4070FR M3320 ND M 3320 ND M 3370 FD M 3820 ND M 4020 ND M 4020 NX M 4070 FR