آدرس دفتر مرکزی

    تهران _ خیابان کریم خان _ خیابان ایرانشهر – پلاک 234 _ طبقه 1 _  واحد 2

    شماره تماس تهران

    88301419__88301418__88814000

    ایمیل پشتیبانی

    info@digitalsahand.ir